Nova zgodba Zasavja

Pravični prehod Zasavja je strateški program, s katerim bomo Zasavje preoblikovali iz tradicionalno premogovne v konkurenčno, visokotehnološko in nizkoogljično regijo.

Nova zgodba Zasavja

Pravični prehod Zasavja je strateški program, s katerim bomo Zasavje preoblikovali iz tradicionalno premogovne v konkurenčno, visokotehnološko in nizkoogljično regijo.

Informacije

Podatki

Akademija

Informacije

Podatki

Akademija